PROGRAM

Pátek 28.6.2019

 • Otevření areálu pro závodníky od 17:00 hod.
 • Předregistrace od 19:00 do 21:00 hod.
 • Individuální tréninky s Patrikem Szöcsem (vice info brzy)

Volná zábava, posezení s přáteli u limonády, projednávání soutěžní taktiky od 17:00 do ?


Sobota 29.6.2019

SuperMinidistance Divize I. + DogDartbee + SuperMinidistance Divize II. + Kanjam

 • Registrace od 6:30 do 8:00 hod.
 • Rozházení hráčů od 8:00 do 8:30 hod.
 • Meeting hráčů v 8:30 hod.
 • Začátek závodu v 9:00 hod. (SPTF I., SPTF II., DD + Kanjam)
 • V obědové pauze FREESTYLE SHOW
 • Finále Kanjamu od 18:00
 • Předpokládaný konec a vyhlášení vítězů v 19:30 hod.


Neděle 30.6.2019

The Quadruped + TimeTrial + The Quadruped FUN

 • Registrace od 7:00 do 8:00 hod.
 • Rozházení hráčů od 8:00 do 8:30 hod.
 • Meeting hráčů v 8:30 hod.
 • Začátek závodu v 9:00 hod. (Quadruped, Quadruped FUN, TT + Discgolf)
 • Předpokládaný konec a vyhlášení vítězů v 18:00 hod.


Organizátor si vyhrazuje právo na změny v programu :)