Rugby klub Petrovice

Grammova 2/408, Praha 10

+420 739 419 630

prahahadogfrisbee@gmail.com

UBYTOVÁNÍ
ACCOMMODATIONS
 

Přímo v areálu Rugby Klubu Petrovice ubytování ve vlastních stanech.
70,-Kč / osoba / noc (platí se na místě při prezenci)

Directly in the Rugby Club Petrovice Club accommodation in their own tents.
70, -CZK / person / night (paid on the spot at the show)

Hotely v okolí (možnost ubytování se psy)
Hotels in the area (possibility of accommodation with dogs) 
pokoje 1 100,-Kč / noc (Rooms 1 100, -CZK / night )

chatky - plno (Chalets - full)

pokoje 1 193,-Kč / noc (poslední dva volné)
Rooms 1 193, -CZK / night (last two available)

a spousta dalších ... :o)

and many others ... :o) 

STRAVOVÁNÍ
CATERING 

Po celou dobu akce bude v klubovně Rugby klubu otevřený bufet (možnost obědu a večeře z grillu - brzy více info).

During the whole event, an open buffet is open at the Rugby clubhouse (lunch and dinner from the grill - soon enough info).

VENČENÍ 
WALKING DOGS

Vydáte-li se z areálu doprava máte našlápnuto na krásnou procházku podél meandrů Botiče.  Vydáte-li se doleva dojdete do přírodního parku Hostivař-Záběhlice, kde se dá vykoupat ve vodní nádrži Hostivař.

If you leave the area to the right, you are headed for a beautiful walk along the Botič meanders. If you go to the left you will reach the Hostivař-Záběhlice Nature Park, where you can bathe in the Hostivař water reservoir.