PŘIHLÁŠKA / REGISTRATION

PŘIHLÁŠENÉ TÝMY / REGISTERED TEAMS


INFO
For English please scroll down 

Datum: 29. 6. - 30. 6. 2019
Závod je součástí Dogshop ligy a kvalifikační soutěží na MČR 2018 v disciplínách SMD a Quadruped. Řídí se pravidly a řády Disc Dog klubu České republiky. 

Disciplíny:
 • Super Pro Toss and Fetch Divize I. a Divize II.,
  Dog Dartbee,
  TimeTrial,
  The Quadruped a The Quadruped for FUN*
  Pravidla tradicnich disciplín
  * The Quadruped for FUN - Quadruped pro ZÁBAVU není kvalifikační soutěž na MČR 2018 a není součástí DogShop ligy!!! (Mistři v této kategorii nebudou soutěžit! Ženy, které hodí nad 40m a muži nad 50 metrů)
Doplňkové soutěže: 
 • KanJam
  Kanjam je nekontaktní sportovní hra s létajícím talířem a dvěma plastovými koši, které jsou od sebe vzdáleny 15m. Hrají proti sobě dva dvoučlenné týmy, cílem je hodit frisbee od jednoho koše a zasáhnout druhý koš.
  Rozehrání a přihlášení týmů do soboty 29.6.2019 do 12:00 hod. Poté zahájení turnaje.
  Kdo nemá dvojici ať se nebojí, na místě se určitě někdo najde!
  Startovné 50Kč za tým.
  Vítáni jsou samozřejmě i hráči, kteří nikdy kanjam nehráli!

  Přihláška - ZDE
Startovné:
 • Dogfrisbee: 150,-Kč / disciplína
  Nečlenové DiscDog klubu platí navíc 100,-/den, neplatí pro zahraniční závodníky.
 • KanJam: 50,-Kč
Uzávěrka přihlášek:

Přes přihláškový formulář do 26. 6. 2019, po tomto datu je přihlášení možné po domluvě s pořadatelem. Platba na místě pro české závodníky pouze po dohodě s organizátorem a s přirážkou 50,- Kč.


Platba:

Platba předem na účet: ???  (VS 1129062019, do zprávy pro příjemce napište prosím jméno hráče) 

Doplňující informace:
Háravé feny se nemohou zúčastnit! Zúčastnit se mohou psi všech plemen s průkazem původu nebo bez něj starší 18 měsíců. Účastníci se musí řídit Řádem ochrany zvířat při sportovních soutěžích dogfrisbee.  


ENGLISH

Date: 29 June - 30 June 2019

Competition is a part of the DogShop Dogfrisbee League 2019. Super Pro Toss and Fetch Division I and The Quadruped are also qualifiers for Czech Championship 2019.

Disciplines: 

 • Super Pro Toss and Fetch Divize I. and Divize II.,
  Dog Dartbee,
  TimeTrial,

  The Quadruped and The Quadruped for FUN*
  Rules of dogfrisbee disciplines
  * Quadruped for FUN is not a qualifying competition for Czech Championship 2019 and is NOT a part of the DogShop Dogfrisbee League 2019!!! (Masters and players who throws more than 50 metres are not allowed to compete in that category!)

Additional competitions: 

 • KanJam 
  Kanjam is a non-contact sport game with a flying saucer and two plastic baskets that are 15 meters apart. They play two two-person teams against each other, the aim is to throw frisbee from one basket and hit another basket. Team play and registration until Saturday, June 29, 2019, until 12:00 pm. After the start of the tournament.
  Whoever does not have a pair is not afraid, someone will find somewhere in the place!
  Starting fee € 2 per team.
  Of course, there are also players who have never played kanjam!
  Application - HERE

Fee:

 • Dogfrisbee: CZK 150  (€ 6) / per discipline 
 • KanJam: CZK 50 (€ 2)

Deadline:
You may sign up via the entry form till June 26, 2019. Afterward is the registering possible only after the agreement with the organizers. Foreign participants can pay on the spot without surcharge.

Payment:

Bank account number: ??? (VS 1129062019)


Additional info: 
Bitches in heat may not participate in the competition. Dogs of all breeds of 18 months of age older may partcipate. The competition abides to the rules of Řád ochrany zvířat při sportovních soutěžích dogfrisbee.